Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

VĚK ZVÍŘAT

01. Jaké je nejstarší zvíře na Zemi?
(Želva sloní 189 let)
02. Jakého věku se dožil nejstarší had?
(Kobra černá 29 let a 1 měsíc)
03. Jakého věku se dožívá lední medvěd?
(34 let a 8 měsíců)
04. Jaký je nejstarší suchozemský savec?
(Slon indický 69 let)
05. Jaký je nejstarší suchozemský pták?
(Výr velký 68 let)
06. Jaký je nejstarší suchozemský plaz?
(Želva paprsčitá 189 let)
07. Jakého věku se dožívá lev?
(25 let)
08. Jakého věku se dožívá mlok?
(45 let)
09. Jakého věku se dožívá krokodýl?
(43 let a 9 měsíců)
10. Jakého věku se dožívá klokan?
(19 let a 7 měsíců)
11. Jakého věku se dožívá medvěd hnědý?
(37 let)
12. Jakého věku se dožívá tygr indický?
(26 let)
13. Jakého věku se dožívá buvol?
(30 let)
14. Jakého věku se dožívá mýval?
(22 let)
15. Jakého věku se dožívá velbloud?
(37 let)
16. Jakého věku se dožívá klokan horský?
(20 let)
17. Jakého věku se dožívá šimpanz?
(53 let)
18. Jakého věku se dožívá gorila nížinná?
(54 let)
19. Jakého věku se dožívá žirafa?
(36 let)
20. Jakého věku se dožívá ježura australská?
(49 let) VLAJKY

01. Popište vlajku Argentiny.
(Vodorovný sv.modrý, bílý, sv.modrý pruh)
02. Popište vlajku Belgie.
(Svislý černý, žlutý a červený pruh)
03. Popište vlajku Bulharska.
(Vodorovný bílý, zelený a červený pruh)
04. Popište vlajku Irska.
(Svislý zelený, bílý a červený pruh)
05. Jaký tvar má Nepálská vlajka?
(Dva pravoúhlé trojúhelníky nad sebou)
06. Popište Kanadskou vlajku.
(Svislý červ. bílý s č.jav.listem a červ.pruh)
07. Je Kolumbijská vlajka souměrná?
(Ne-vodorovně 1/2 žlutá 1/4 modrá 1/4 červená)
08. Jakou barvu má Lybijská vlajka.
(Celá tmavě zelená)
09. Jak se liší vlajky Austrálie a Nového Zélandu?
(Austr. má 6 bílých, NZ 4 červené hvězdičky)
10. Jakou barvu má Somálská vlajka?
(Ve světle modrém poli bílá hvězda uprostřed)
11. Popište vlajku Červeného kříže.
(Červený kříž v bílém čtvercovém poli)
12. Popište vlajku Francie.
(Svislý modrý, bílý a červený pruh)
13. Popište vlajku Dánska.
(Bílý kříž v červeném poli)
14. Popište olympijskou vlajku.
(modrý, černý, červený, žlutý a zelený kruh v bílém poli)
15. Popište Finskou vlajku.
(V bílém poli světle modrý kříž)
16. Popište Polskou vlajku.
(Podélně půlená, nahoře bílá, dole červená)
17. Popište Japonskou vlajku.
(V bílém poli červený kruh)
18. Popište Švýcarskou vlajku.
(V červeném čtvercovém poli bílý kříž)
19. Popište vlajku Vietnamu.
(V červeném poli žlutá pěticípá hvězda)
20. Který stát má podobnou vlajku jako Česká republika?
(Filipíny, bílý klín, modrý pás nahoře, červený dole) HUDEBNÍ NÁSTROJE
01. Kde vznikl cimbál?
(V Malé Asii)
02. Do jaké země patří mandolína?
(Itálie)
03. Jak vypadá viola?
(Větší housle)
04. Kolik strun má harfa?
(46)
05. Jaký je rozdíl mezi pianem a pianinem?
(Piano má struny vodorovně, pianino svisle)
06. Mezi jaké nástroje patří klavír?
(Strunné jednoduché)
07. Jak vysoká je basa čili kontrabas?
(200 cm)
08. Co je to pikola?
(Poloviční flétna, zní o oktávu výš)
09. Jaký je nejsložitější hudební nástroj?
(Varhany, mají až několik tisíc píšťal)
10. Co to jsou pošetky?
(Malé kapesní housle)
11. Kde vznikla loutna?
(Mezopotámie 3000 let př.n.l.)
12. Do jaké země patří balalajka?
(Rusko)
13. Kolik strun má bendžo?
(4 - 7)
14. Kolik píšťal mají dudy?
(2)
15. Jaký je rozdíl mezi spinetem a cembalem?
(Spinet je menší typ cembala)
16. Mezi jaké nástroje patří cimbál?
(Strunný úderový)
17. Jak vysoká je fujara?
(200 cm)
18. Do jaké země patří mandolína?
(Typický Italský hudební nástroj)
19. Jaký je nejhlubší žesťový nástroj?
(Tuba, vznikla v r.1835 v Berlíně)
20. Mezi jaké nástroje patří šalmaj?
(Plátkové) Z MATEMATIKY
01. Co je to PROCENTO?
(1 procento je setina celku)
02. Co je to DĚLENEC?
(Číslo, které dělíme)
03. Jaké číslice se vyskytují ve dvojkové soustavě?
(0 a 1)
04. Vyjmenujte písmena využívající římské číslice!
(I-V-X-L-C-D-M)
05. Jakou hodnotu má Ludolfovo číslo?
(p = 3,141 592 654 …)
06. Kolik stupňů má kruh?
(360o)
07. Jak zní Pythagorova věta?
(c2 = a2 + b2)
08. Jaký je součet úhlů v trojúhelníku?
(180°)
09. Jaké jsou základní goniometrické funkce?
(sinus, kosinus, tangens, kotangens)
10. Co určuje Thaletova kružnice?
(Obvodové úhly nad průměrem kružnice jsou pravé)
11. Co označuje římská číslice VIII ?
(8)
12. Co označuje zlomek?
(Dělení)
13. Kolik číslic napočítáte od 0 do 10 včetně?
(12)
14. Co označuje vztah A U B ?
(Sjednocení množin A a B)
15. Co je to prvočíslo?
(Číslo dělitelné 1 a samo sebou)
16. Co označuje předpona KILO ?
(1.000)
17. Kolik procent je celek?
(100)
18. Co vyjadřuje součin?
(Násobení)
19. Kolik je číslo pí?
(3,14159...)
20. Jaký letopočet označuje MCMLXXXIV ?
(1984) Z TURISTIKY
01. Co je to azimut?
(Pochodový úhel)
02. Kam ukazuje kompas s ručičkou na 90°?
(Na východ)
03. Co je to mapa?
(Zjednodušený a zmenšený obraz krajiny)
04. Co nám říká měřítko?
(Kolikrát je skutečná krajina zmenšena na mapě)
05. Vyjmenuj alespoň dva spojovací uzly!
(Ambulanční, škotový, rybařík, dvojité očko, ...)
06. Jaké barvy využívají turistické značky?
(Červená, žlutá, zelená, modrá)
07. Co znamená na mapě černá přerušovaná čára?
(Cesta, stezka, pěšina)
08. K čemu slouží rybařík?
(Spojovací uzel pro rybářské vlasce)
09. Co znamená v určování svět. stran SSZ?
(Severo severozápad)
10. Jak se značí na mapě studánka?
(Modré kolečko s ocáskem)
11. Vyjmenujte hlavní světové strany.
(Sever, jih, východ, západ)
12. Kam ukazuje kompas s ručičkou na 180o?
(Na jih)
13. Co je to vrstevnice?
(Čára na mapě, označující stejnou nadmořskou výšku)
14. Co je to pagoda?
(Druh táborového ohně)
15. Co znamená v jízdním řádu u spoje N ?
(Jezdí jen v neděli)
16. Co je to barometr?
(Tlakoměr)
17. Co znamená na mapě dopis?
(Pošta)
18. K čemu slouží škotový uzel?
(Spojovací uzel)
19. Čemu ve skutečnosti odpovídá 1 cm na mapě v měřítku 1:100.000 ?
(1 km)
20. Ukažte v prstové abecedě písmeno S ? Z DOPRAVY I.
01. Jaký stát značí písmeno A na MPZ automobilu?
(Rakousko)
02. Jaké je mezinárodní označení českých vagónů?
(ČD, České Dráhy)
03. Co značí písmeno T na lokomotivě?
(Dieselová lokomotiva)
04. Co mají ve znaku Australské aerolinie?
(Okřídleného klokana)
05. Jak vypadá znak na kanadských letadlech?
(Javorový list uzavřený do kruhu)
06. Popište značku Zákaz vjezdu všech vozidel.
(Bílý, červeně lemovaný kruh)
07. Co znamená v lodním slovníku S.O.S.?
(Volání o pomoc)
08. Jaké třídy je vagón označený písmenem B ?
(2. třída)
09. Jak se jmenuje nejdelší železniční trať ?
(Bajkalsko-Amurská magistrála, 9 336 km)
10. Jak je označena policejní loď na řece?
(Majákem a vlajkou - modrý kosočtverec v bílém poli)
11. Jaký stát značí písmeno D na MPZ automobilu?
(Deutsch, Německo)
12. Jaké je mezinárodní označení polských aut?
(PL)
13. Co značí písmeno E na lokomotivě?
(Elektrická lokomotiva)
14. Co má ve znaku letecká spol. QUANTAS?
(Klokana)
15. Jak vypadá znak na Singapurských letadlech?
(Pták)
16. Popište značku Zákaz vjezdu cyklistů!
(Bílý, červeně lemovaný kruh s bicyklem)
17. Jakým heslem volají o pomoc piloti letadel?
(MAY DAY)
18. Jaké třídy je vagón označený písmenem A ?
(1. třída)
19. Jak se jmenovala první ponorka na atom. pohon?
(Nautilus, Amerika, vyplula v roce 1954)
20. Jaké označení používá naše železniční doprava?
(ČD) Z DOPRAVY II.
01. Kterého města je SPZ BK?
(Blansko)
02. Kterého města je SPZ ZN?
(Znojmo)
03. Kterého města je SPZ BV?
(Břeclav)
04. Kterého města je SPZ PE?
(Pelhřimov)
05. Kterého města je SPZ HB?
(Havlíčkův Brod)
06. Kterého města je SPZ BM?
(Brno - město)
07. Kterého města je SPZ JI?
(Jihlava)
08. Kterého města je SPZ AC?
(Praha - město)
09. Kterého města je SPZ JE?
(Jeseník)
10. Kterého města je SPZ CV?
(Chomutov)
11. Co značí v jízdních řádech x ?
(Jezdí v pracovních dnech)
12. Co značí v jízdních řádech S ?
(Jezdí ve dnech pracovního volna - sobota)
13. Co značí v jízdních řádech N ?
(Jezdí v neděli)
14. Co značí v jízdních řádech + ?
(Jezdí ve dnech pracovního klidu - N a svátky)
15. Co značí v autobusových jízdních řádech a ?
(Jezdí v sobotu, v neděli a ve svátky)
16. Co značí v jízdních řádech R ?
(K jízdence je nutno zakoupit místenku)
17. Co značí v autobusových jízdních řádech P ?
(Jezdí v pondělí)
18. Co značí v autobusových jízdních řádech V ?
(Jezdí v pátek)
19. Co značí v autobusových jízdních řádech c ?
(Jezdí jen ve dnech školního vyučování)
20. Co značí v autobusových jízdních řádech b ?
(Jezdí v pracovních dnech a v sobotu) ZEMĚ
01. Jak silná je zemská kůra?
(Pod oceány 5-9km, pod kontinenty 30-40km)
02. Do jaké výšky zhruba sahá atmosféra?
(cca 30km)
03. Jakého prvku je v atmosféře nejvíce?
(Dusíku N2 - 78,08%)
04. Jaká hornina tvoří převážně kontinenty?
(Granit - žula)
05. K čemu je potřeba ozón?
(Zabraňuje průniku UV záření z vesmíru)
06. K čemu slouží Richterova stupnice?
(K určování síly zemětřesení)
07. Co je to litosféra?
(svrchní vrstva zemského pláště)
08. Kolik procent kyslíku obsahuje atmosféra?
(Kyslík O2 - 20,95%)
09. Jaká hornina tvoří převážně mořské dno?
(Bazalt - čedič)
10. Jaký prvek tvoří převážně Zemské jádro?
(Železo)
11. Jaká je nejvyšší hora světa?
(Mont Everest 8.847 m)
12. Jaká je největší poušť na světě?
(Sahara 7.750.000 km2)
13. Který je nejlidnatější světadíl na světě?
(Asie 3.312.000.000 lidí)
14. Za jak dlouho doletí na Zemi sluneční paprsek?
(8 minut a 19,34 sekundy)
15. Jaký je obvod rovníku?
(40.075 km)
16. Jaká je nejdelší řeka na světě?
(Amazonka 7.025 km)
17. Který je největší světadíl na světě?
(Asie 44.410.000 km2)
18. Jaké je největší jezero na světě?
(Kaspické moře 371.000 km2)
19. Jak hluboko je nejnižší místo mořského dna?
(Mariánský příkop, Tichý oceán - 11.034 m)
20. Jaký je průměr Země?
(12.756 km) EXTRÉMY VE SVĚTĚ
01. Která řeka je nejdelší na světě?
(Amazonka, Ucayali, Apurímac, JA, 7025 km)
02. Které jezero je největší na světě?
(Kaspické moře, Asie-Evropa, 371 000 km2)
03. Který světadíl má největší hustotu osídlení?
(Asie, 75 obyvatel na km2)
04. Který ostrov je největší na světě?
(Grónsko, Severní Amerika, 2.175.600 km2)
05. Který světadíl má nejvyšší nadmořskou výšku?
(Asie, 940 m)
06. Který je největší stát světa podle rozlohy?
(Rusko, 17.075.400 km2)
07. Který je největší stát světa podle počtu ob.?
(Čína, 1.188.000.000 obyvatel )
08. Který národ je nejlidnatější?
(Chanové, Číňané, 1.090.000.000 lidí)
09. Který je nejdelší horský systém světa?
(Kordilery, 15.000 km)
10. Jaký je poměr mezi vodstvem a pevninou na Zemi?
(70,4% - 29,6%)
11. Který je největší oceán na světě?
(Tichý)
12. Kde naměřili nejvyšší průměrnou roční teplotu?
(Somálsko, Afrika, 31°C)
13. Který stát má největší hustotu osídlení?
(Monako, 15.400 obyvatel/km2)
14. Který stát má nejmenší počet obyvatel?
(Vatikán, 749 obyvatel)
15. Který je nejmenší stát světa?
(Vatikán, 0,44 km2)
16. Který je největší ostrov světa?
(Grónsko, Severní Amerika, 2.176.600 km2)
17. Kde naměřili nejnižší průměrnou roční teplotu?
(Antarktida, -25,8°C)
18. Který stát má největší počet obyvatel?
(Čína, 1.188.000.000 obyvatel)
19. Který je největší stát světa?
(Rusko, 17.075.400 km2)
20. Který stát má nejmenší hustotu osídlení?
(Mongolsko, 1,5 obyvatele na km2) Z FILMU
01. Kdo hraje hlavní roli ve filmu TERMINÁTOR ?
(Arnold Schwarzenegger)
02. Ve kterém filmu hraje P.HABERA řidiče kamiónu?
(Fontána pro Zuzanu)
03. Jak se jmenuje hlavní hrdina ve filmu SÁM DOMA?
(Kevin)
04. Kdo hrál hlavní roli ve filmu FANTOMAS ?
(Louis de Funes, Jean Mareas)
05. Kde hrál L.de FUNES příslušníka policie?
(Četníci ze Saint Tropez)
06. Jaké je jméno květiny, která ještě nevečeřela?
(Adéla)
07. Kdo hraje hlavní roli ve filmu TIMECOP ?
(Jean-Claude van Damme)
08. Kdo hrál hlavní roli ve filmu THE BODYGUARD ?
(Whitney Houston, Kevin Costner)
09. Ve kterém filmu hraje se S. Stoneovou S. Stalone odborníka na zbraně?
(Specialista)
10. Jak se jmenovala chata v komedii S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT?
(Apalucha)
11. Jak má podtitul druhý díl KAMARÁDa DO DEŠTĚ?
(PŘÍBĚH Z BROOKLYNU)
12. Který český film zavede 5 kamarádů do dávné minulosti?
(CESTA DO PRAVĚKU)
13. Ve kterém filmu se setkáme s prehistorickými zvířaty?
(JURSKÝ PARK)
14. Ve kterém filmu na zemi útočí mimozemšťané?
(INTENPEDENCE DAY - DEN NEZÁVISLOSTI)
15. Jak se jmenuje učitel ve filmu OBECNÁ ŠKOLA?
(Igor Hnízdo)
16. Kdo hraje hlavní roli ve filmu KAMARÁD DO DEŠTĚ?
(Lukáš Vaculík, Sagvan TOFFI)
17. Kdo hraje hlavní roli ve filmu NENÍ ÚNIKU?
(Jean-Claude van Damme)
18. Ve kterém filmu si K. COSTNER zahrál vládce SHERWOODU?
(Robin HOOD)
19. Kdo hraje hl.roli ve filmu MISSION: IMPOSIBLE?
(Tom CRUISE)
20. Jaký byl název expedice z filmu S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT ?
(YDYKSEB) DOPLŇTE PŘÍSLOVÍ
01. Komu se nelení ...
(...tomu se zelení)
02. Nemusí pršet ...
(...jen když kape)
03. Trpělivost přináší ...
(...růže)
04. Kdo jinému jámu kopá ...
(...sám do ní padá)
05. Kovářova kobyla a ševcova žena ...
(...chodí bosky)
06. Proti gustu ...
(...žádný dišputát)
07. Kuj železo, dokud ...
(...je žhavé)
08. Kdo chce moc ...
(...nemá nic)
09. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu ...
(...až se ucho utrhne)
10. Kdo chce s vlky býti ...
(...musí s nimi výti)
11. Lež má ...
(...krátké nohy)
12. Na hrubý pytel ...
(...hrubá záplata)
13. Jaký pán ...
(...takový kmán)
14. Jablko nepadá ...
(...daleko od stromu)
15. Kdo se dá na vojnu ...
(...musí bojovat)
16. Pýcha předchází ...
(...pád)
17. Když se dva perou ...
(...třetí se směje)
18. Mluviti stříbro ...
(...mlčeti zlato)
19. Moudrému napověz ...
(...hloupého trkni)
20. Nouze naučila ...
(...Dalibora housti) RYCHLOST ŽIVOČICHŮ
01. Jak rychle se pohybuje želva?
(0,5 km/h)
02. Jak rychle letí čáp?
(50 km/h)
03. Jaké je nejrychlejší zvíře ve vzduchu?
(Sokol 200km/h)
04. Jak rychle běží pštros?
(50 km/h)
05. Je rychlejší lev nebo antilopa?
(Antilopa 72 km/h, lev pouze 60 km/h)
06. Jak rychle se pohybuje velbloud?
(20 km/h)
07. Jak rychle letí holub?
(60 km/h)
08. Jaké je nejrychlejší zvíře na souši?
(Gepard, 120 km/h)
09. Jak rychle plave okoun?
(10 km/h)
10. Jak rychle se pohybuje mořský rak?
(0,4 km/h)
11. Jak rychle se pohybuje hlemýžď?
(5 m/h)
12. Jak rychle letí vrabec?
(55 km/h)
13. Jaké je nejrychlejší zvíře na souši?
(Gepard 120 km/h)
14. Jak rychle běží závodní kůň?
(70 km/h)
15. Je rychlejší nosorožec nebo pes?
(Oba běží stejně rychle, 40 km/h)
16. Jak rychle se pohybuje dikobraz?
(3,2 km/h)
17. Jak rychle letí čmelák?
(18 km/h)
18. Jaké je nejrychlejší zvíře na světě?
(Sokol 200 km/h)
19. Jak rychle plave chobotnice?
(5 km/h)
20. Jaké je nejrychlejší zvíře ve vodě?
(Kosatka a tuňák, obě 70 km/h) ZE SPORTU
01. Jaké rozměry má fotbalové hřiště?
(85 - 115 m x 45 - 60 m)
02. Kolik je ve fotbale rozhodčích?
(3 - 1 hlavní, 2 postranní)
03. Jak dlouho trvá kompletní fotbalový zápas?
(105 minut, 2 x 45 min + 15 min)
04. Kolik je na fotbalovém hřišti oblouků?
(3 - střední a dva před velkým vápnem)
05. Co musí mít brankář jiného, než ostatní hráči?
(Odlišný dres)
06. Kolik hráčů představuje fotbalové mužstvo?
(10 + 1)
07. Jak se také jinak říká pokutovému kopu?
(Penalta, jedenáctka)
08. Popište výzbroj a výstroj fotbalisty.
(Dres, trenýrky, štulpny, kopačky, chrániče)
09. Na jakém povrchu se fotbal nejčastěji hraje?
(Trávník)
10. Kde se konalo poslední mistrovství světa?
(1994, USA)
11. S jakým náčiním se hokej hraje?
(Hokejka a puk - touš)
12. Kolik je v hokeji rozhodčích?
(3 - 1 hlavní a 2 čároví)
13. Jaký je český výraz pro OFSIDE?
(Postavení mimo hru)
14. Na jak dlouho může být hráč vyloučen?
(2 min, 5 min, 10 min, do konce zápasu)
15. Vyjmenuj 4 pomůcky hokejového brankáře!
(Lapačka, vyrážečka, maska a betony)
16. Na kolik částí je rozdělen hokejový zápas?
(Na 3 třetiny)
17. Co znamená zkratka HC?
(Hockey Club, Hokejový klub)
18. Co znamená zkratka NHL?
(Národní hokejová liga, National Hockey League)
19. Jaké jsou na hokejovém hřišti čáry?
(2 brankové, 2 modré a 1 červená)
20. Co znamenají překřížené ruce rozhodčího při vyloučení hráče?
(Bránění ve hře) Z MODERNÍ HUDBY
01. V jakém žánru vynikl zpěvák ELVIS PRESLEY ?
(Rock`n Roll)
02. Kdo zpívá písničku "PĚKNÁ, PĚKNÁ, PĚKNÁ" ?
(Janek Ledecký)
03. Který český zpěvák je přezdíván ZLATÝ SLAVÍK?
(Karel Gott)
04. Ve kterých skupinách hrál a zpíval JAN NEDVĚD?
(Brontosauři, Spirituál kvintet)
05. Kdo nazpíval písničku LUCIE ?
(Skupina LUCIE)
06. Kolik členů měla skupina BEATLES ?
(4)
07. Se kterou skupinou zpíval FREDIE MERCURY ?
(Queen)
08. Kdo zpívá písničku CHCÍPLY DOBRÝ VÍLY?
(Daniel LANDA)
09. Ve kterém filmu hrála skupina " THE DOORS "?
(Vlasy)
10. Z kterého státu je skupina CRASH TEST DUMMIES?
(Kanada)
11. V jakém tanečním žánru vynikl Jiří KORN?
(Step)
12. Která skupina zpívá písničku "POLICIJÉ"?
(CHAOS)
13. Který titul získával nejlepší čs. zpěvák?
(Zlatý slavík)
14. Ve které skupině hrál a zpíval PAUL Mc CARTNEY?
(BEATLES)
15. Ke kterému filmu byla složena píseň Tomorrow never dies?
(James Bond - Tomorrow never dies))
16. Kolik členů měla skupina TWENTY 4 SEVEN?
(2)
17. Se kterou skupinou zpíval JOHN BON JOVI?
(BON JOVI)
18. Kdo zpívá písničku DEMÁČEK?
(BUTY)
19. Ve kterém muzikálu zpíval Daniel Hůlka?
(Drakula)
20. Z kterého státu je hudebník RICHARD PACHMAN?
(Česká republika) NAŠE MĚSTA V PÍSNÍCH
01. U kterého města rostou v zahrádce tři růže?
(Hradec)
02. U kterého města se pasou koně?
(Třeboň)
03. Které město leží v pěkné rovině?
(Kolín)
04. Kolem kterého města vede cestička s travičkou?
(Frýdek)
05. Do kterého města chodí za mou pannou myslivci?
(Roudnice)
06. Ze kterého města pochází koudelníkův syn?
(Kutná Hora)
07. Odkud jsem šel z požehnání ?
(Hradiště)
08. Ve kterém městě smutně bijú hodiny?
(Rožnov)
09. Co znamená česky německý název TAUS ?
(Domažlice)
10. Které město je Zlatá loď, co se děvčat týče?
(Brno)
11. Nedaleko kterého města bývá mladá Katarína?
(Trenčín - Nedaleko od Trenčína)
12. Jak se jmenuje pekné město se stem chlapců?
(Heľpa - To ta Heľpa)
13. Za kterým starým městem stojí boží muka?
(Breclav - Za starú Breclavú)
14. Kde mě vzali za vojáčka?
(Hodonín - V Hodoníně za vojáčka)
15. Od kterého města věje větr?
(Buchlov - Éj od Buchlova)
16. Kam jsem jel pro hrách a padl mě valach?
(Praha - Když jsem jel do Prahy)
17. Kde by musel být Bavorov, abych dal hubičku?
(Vodňany - Kdyby byl Bavorov)
18. Ke kterému městu vede ouzká cesta?
(Budějice - K Budějicům cesta)
19. Ke kterým zahradám se vždycky vohlídám?
(Domažlice - Já se dycky vohlídám)
20. Kde je překrásné město, kde mi pláče nevěsta?
(Boleslav - Boleslav, Boleslav) Z POHÁDEK
01. Jak se jmenoval pejsek, kterého měla Káťa?
(Škubánek)
02. Jak se jmenoval hlavní hrdina v pohádce MRAZÍK?
(Ivan)
03. Kdo to byl TOM a JERRY?
(Kocour a myšák)
04. Kolik loupežníků měl po ruce ALIBABA?
(40)
05. Jak se jmenoval koník krásné POPELKY?
(Jurášek)
06. O kolik trpaslíků se starala SNĚHURKA?
(7)
07. Jak se jmenovala holčička, u které bydlel MAXIPES FÍK?
(Ája)
08. Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou?
(Lada)
09. Jak se jmenovalo království PYŠNÉ PRINCEZNY?
(Půlnoční království)
10. Jaký živočich vozil BUDULÍNKA na ocásku?
(Liška)
11. Kde jste mohli slyšet:"Sezame, otevři se!"
(Alibaba a 40 loupežníků)
12. Kde jste mohli slyšet:"Je ti zima, děvče?"
(Mrazík)
13. Kde jste mohli slyšet:"Kdo spal v mé postýlce?"
(Sněhurka a 7 trpaslíků)
14. Kde jste mohli slyšet:"A spali a spali a spali"
(Broučci)
15. Kde jste mohli slyšet:"Ty myslíš, Jurášku?"
(O Popelce)
16. Kde jste mohli slyšet:"To jenom větříček, babi"
(Perníková chaloupka)
17. Kde jste mohli slyšet:"Zavaž mi střevíček!"
(Pyšná princezna)
18. Kde jste mohli slyšet:"Ty nejsi naše maminka!"
(O kůzlátkách)
19. Kde jste mohli slyšet:"Proč máš tak velké uši?"
(O Červené Karkulce)
20. Kde jste mohli slyšet:"Za mlhou hustou tak ..."
(Rákosníček) SLOVA OBSAHUJÍCÍ TEL
01. Krmná pícnina pěstovaná na polích.
(Jetel)
02. Přístroj, do nějž koukáme pro zábavu.
(Televizor)
03. Schránka na obilí z hrubé tkaniny.
(Pytel)
04. Velká nádoba na vaření.
(Kotel)
05. Věc, sloužící k odpočinku a spánku.
(Postel)
06. Ubytovací zařízení na úrovni.
(Hotel)
07. Přístroj, kterým se domlouváme na dálku.
(Telefon)
08. Lesní pták s červenou hlavou.
(Datel)
09. Osoba, která vychovává děti.
(Vychovatelka)
10. Místo v kostele na 9 písmen.
(Kazatelna)
11. Budova, ve které vykonává svoji práci kněz.
(Kostel)
12. Zprávy vysílané na obrazovce v podobě textových stránek.
(Teletext)
13. Moravské město, ve kterém se nachází krásný zámek.
(Telč)
14. Seno nebo sláma, které se dává do chlévů pod domácí zvířata.
(Výstelka)
15. Člověk zabezpečující dostatek tepla pro většinu našich příbytků.
(Kotelník)
16. Ubytovací zařízení pro motoristy.
(Motel)
17. Člověk, který něco vlastní (např. Nobelovu cenu).
(Držitel)
18. Člověk, který dbá o ovoce nebo zeleninu.
(Pěstitel)
19. Člověk, který se stará a pěstuje o zvířata.
(Chovatel)
20. Člověk, který má o něco zájem a je veden v evidenci nějaké instituce.
(Žadatel) SLOVA ZAČÍNAJÍCÍ NA F
01. Věrný obrázek z jistého přístroje.
(Fotografie)
02. Dechový hudební nástroj.
(Fuga, fagot)
03. Představivost.
(Fantazie)
04. Vodotrysk, kašna.
(Fontána)
05. Zapamatování, upevnění.
(Fixace)
06. Míčový sport.
(Fotbal)
07. Druh psího plemena.
(Foxteriér)
08. Rozměr, tvar.
(Formát)
09. Lidové umění.
(Folklór)
10. Skutečnost.
(Fakt)
11. Pokojová rostlina.
(Fíkus)
12. Starší výraz pro továrnu.
(Fabrika)
13. Část vysokých škol, zejména pedagogických.
(Fakulta)
14. Správce farnosti, duchovní, pověřený biskupem.
(Farář)
15. Větší hospodářská usedlost v severní Americe nebo Austrálii.
(Farma)
16. Soutěžní přehlídka uměleckých výkonů.
(Festival)
17. Celuloidový pás opatřený tenkou vrstvou citlivou na světlo.
(Film)
18. Tenký pás, většinou kovový nebo plastový (menší než 0,1mm).
(Fólie)
19. Útvar, skupina, která se vyznačuje stejnými vlastnostmi (bojová letadla).
(Formace)
20. Starší název pro lesníka nebo myslivce.
(Fořt) SLOVA OBSAHUJÍCÍ X
01. Látka, tkanina.
(Textil)
02. Dechový hudební nástroj.
(Saxofon)
03. Anglicky liška.
(Fox)
04. Stolní dětská hra.
(Pexeso)
05. Rozprašovač.
(Fixírka)
06. Předpona označující něco velkého.
(Maxi)
07. Ringový sport, též schránka.
(Box)
08. Popisovač, tužka.
(Fixka)
09. Hudební nástroj.
(Xylofon)
10. Hvězda, také naše vydavatelství.
(Proxima)
11. Prací prášek.
(Tix)
12. Soubor písmen tvořící slova, věty a odstavce v psané podobě.
(Text)
13. Čirá průhledná umělá hmota, nahrazující sklo.
(Plexisklo)
14. Latinskoamerický stát, stejně se jmenuje i jeho hlavní město.
(Mexiko)
15. Přístroj k určování zeměpisné polohy a polohy nebeských těles.
(Sextant)
16. Odborník, zabývající se pohlavním životem a jeho poruchami.
(Sexuolog)
17. Jedovatost, jedovaté látky.
(Toxicita, toxiny)
18. Zlá, svárlivá, hádavá žena z mytologie.
(Xantipa)
19. Vzácný plyn.
(Xenon)
20. Druh rozmnožovacího stroje tzv. "suchou technikou".
(Xerox) SLOVA OBSAHUJÍCÍ OU
01. Pýcha některých mužů.
(Vousy)
02. Následek vydatného deště.
(Louže)
03. Geometrický útvar.
(Koule)
04. Následek pádu na hlavu.
(Boule)
05. Pán od vedle.
(Soused)
06. Rozhodčí nebo zástupce práva.
(Soudce)
07. Druh nebo jména kocoura.
(Mourek)
08. Menší nádoba na víno.
(Soudek)
09. Malá část něčeho.
(Kousek)
10. Podlý výkon zlodějů ve velkém.
(Loupež)
11. Kus hlíny ležící na zoraném poli.
(Hrouda)
12. Příbytek pro psa.
(Bouda)
13. Druh hmyzu, který má 6 nohou.
(Brouk)
14. Malý lok při pití tekutin.
(Doušek)
15. Ověření vědomostí, znalostí nebo dovedností.
(Zkouška)
16. Obtížný hmyz.
(Moucha)
17. Travnatá plocha, zpravidla mezi lesy.
(Louka)
18. Součást dne krátce po západu Slunce.
(Soumrak)
19. Stožár elektrického nebo telefonního vedení.
(Sloup)
20. Nepříjemná vlastnost nepříliš chytrých lidí.
(Hloupost) SLOVA OBSAHUJCÍ KOL
01. Pouťová atrakce.
(Kolotoč)
02. Dravý pták.
(Sokol)
03. Kovová věc potřebná při stavbě stanu.
(Kolík)
04. Šíny, též ubytovna pro vysokoškoláky.
(Koleje)
05. Rod, dynastie.
(Pokolení)
06. Postel pro nemluvňátka.
(Kolébka)
07. Část nohy.
(Koleno)
08. Malinký zpěvavý ptáček.
(Kolibřík)
09. Malý dechový hudební nástroj.
(Pikola)
10. Hluboký výstřih na šatech dam.
(Dekolt)
11. Příslušníci téhož zaměstnání nebo povolání, spolupracovníci.
(Kolega, kolegové)
12. Zařízení pro děti, která vyšly z jeslí.
(Školka)
13. Závazek, zadání činnosti, práce.
(Úkol)
14. Druh sladkého pečiva.
(Koláč)
15. Náhlé ochabnutí nebo selhání činnosti oběhové soustavy.
(Kolaps)
16. Bicykl.
(Kolo)
17. Skupina lidí, které pojí společný zájem nebo pracovní cíl.
(Kolektiv)
18. 50 - 60 cm vysoký pes s úzkou hlavou a špičatým čumákem.
(Kolie)
19. Dřevěná bouda pro pastevce v horách.
(Koliba)
20. Několikaranový revolver, mající náboje v otáčivém kolečku.
(Kolt) ZE SLOVNÍKŮ I.
01. Kdo to je INSPICIENT?
(pomocník režiséra v divadle)
02. Co to je EPITROCHOIDA?
(geometrický útvar, "kulatý trojúhelník")
03. Co je to FIASKO?
(úplný nezdar, neúspěch)
04. Co je to KATODA?
(záporná elektroda, opak anody)
05. Kdo je to AUTISTA?
(člověk chorobně zaměřený na svoji osobu)
06. Čím se zabývá ARITMETIKA?
(obor matematiky zabývající se reálnými čísly)
07. Kde najdeme HEMATOM?
(krevní podlitina, výron, modřina)
08. Co je to AMPLITUDA?
(největší výchylka z rovnovážné polohy)
09. Co představují PESOS?
(jednotka měny v latinskoamerických zemích a Španělsku)
10. Co je to TOTEM?
(posvátný kůl s reliéfem a plastikami zvířat, květů a ornamentů)
11. Co je to báseň?
(Literární dílo psané ve verších)
12. Co je to dialog?
(Rozhovor dvou a více osob)
13. Co je to kýč?
(Bezcenné, nehodnotné dílo)
14. Co je to próza?
(Literární dílo psané neveršovanou řečí)
15. Co je to slang?
(Nářečí, jazyk určité skupiny)
16. Kdo je to autor?
(Tvůrce uměleckého díla)
17. Co je to sloh?
(Charakteristický styl pro urč. dobu, umělce)
18. Co je to titul?
(Název díla nebo jeho částí)
19. Co je to revue?
(Divadelní pásmo složené ze samostat. scén)
20. Co je to šanson?
(Zpívaná poezie, lyrickoepická píseň) ZE SLOVNÍKŮ II.
01. Co je to TRANSFORMACE?
(přeměna, přeměnění, přetvoření)
02. Co je to INGOT?
(odlitý kus kovu určený k dalšímu zpracování)
03. Co je to STRABISMUS?
(šilhavost, úchylka rovnovážného stavu oka)
04. Co je to LASER?
(světelný zdroj monochromatického záření o velkém výkonu)
05. Co je to PARABOLA?
(kuželosečka, vznikne řezem kužele rovnoběžně s jeho stěnou)
06. Co je to IMPULS?
(podnět, popud, pobídka)
07. Co je to AVE?
(latinský pozdrav, klekání)
08. Co je to FRAKTURA?
(medicínsky zlomenina)
09. Co je to REINKARNACE?
(opětné vtělení, převtělení)
10. Co je to ARBORETUM?
(botanická zahrada k pokusnému pěstování dřevin)
11. Co je to fraška?
(Typ komedie vyznačující se nadsázkou)
12. Kdo je to dramatik ?
(Autor divadelních her)
13. Co jsou v literatuře byliny?
(Ruské epické písně)
14. Co je to encyklopedie?
(Naučný slovník, shrnující současný stav poznání)
15. Co je to aforismus?
(Vtipný stručný výrok)
16. Co je to trilogie?
(Umělecké dílo tvořené 3 částmi)
17. Co je to horror?
(Próza nebo film, vyvolávající strach a hrůzu)
18. Co je to magazín?
(Ilustrovaný zábavný nebo vzdělávací časopis)
19. Co je to motto?
(Heslo, citát v úvodu díla, vyjadřuje základní myšlenku)
20. Co je to sonet?
(Též znělka, lyrická čtrnáctiveršová báseň 4-4-3-3) CO TO BYLO
01. Co byl RUMPÁL?
(ruční naviják, používal se u studny na vytahování vědra)
02. Co byl KOLOVRAT?
(ruční vrtačka, zařízení k předení nití)
03. Co byl NEBOZEZ?
(navrtávák, ruční vrták do dřeva)
04. Co byl RIGL?
(vnitřní závora na dveře či vrata)
05. Co byl OBRTLÍK?
(jednoduchý zámek)
06. Co byl SOKL?
(podstavec)
07. Co bylo ŠASI?
(kostra technického zařízení)
08. Co byla OTKA?
(řezací část ručního pluhu)
09. Co bylo RUCHADLO?
(rozrušovač půdy, předchůdce dnešního pluhu)
10. Co byly POMEJE?
(špinavá voda se zbytky jídla, která zůstala po mytí nádobí)
11. Co byl NÁMEL?
(parazit, který se vyskytuje v obilí)
12. Co byl PANTOK?
(sekera sloužící ke štípání dřeva)
13. Co byl SLAD?
(přísada do piva, ječmen)
14. Co je VAPEX?
(sypká bílá hmota se schopností nasakovat ropné produkty)
15. Co byl VÁLENKY?
(zimní boty vyrobené z plsti)
16. Co je FILC?
(plsť)
17. Co byl VEŘEJ?
(dveřní rám, futra)
18. Co jsou PEŘEJE?
(úsek řeky s divoce proudící vodou mezi kameny)
19. Co byly BROUK A BABKA?
(očko a háček, nejjednodušší druh zapínání, později firma)
20. Co byl PRECLÍK?
(druh pečiva specifického tvaru) KDO BYL KDO I.
01. Kdo je SADDÁM HUSSAIN?
(současný Irácký prezident, diktátor)
02. Kdo byl THOMAS ALVA EDISON?
(americký vynálezce a podnikatel, tvůrce žárovky, telegrafu, mikrofonu atd.)
03. Kdo byl GRAHAM BELL?
(vynálezce telefonu)
04. Kdo byl IVAN PETROVIČ PAVLOV?
(sovětský fyziolog, zakladatel učení o vyšší nervové činnosti)
05. Kdo byl JAMES COOK?
(anglický mořeplavec, objevitel Tahiti, Nového Zélandu a Austrálie)
06. Kdo byl EMIL HÁCHA?
(československý protektorátní prezident)
07. Kdo byl HANIBAL?
(italský revolucionář)
08. Kdo byl REINHARD HEIDRICH?
(říšský protektor pro Čechy a Moravu za II. světové války)
09. Kdo byl JOSEF PALACKÝ?
(český historik, politik a kulturní činitel)
10. Kdo byl JAN HUS?
(český náboženský reformátor a kazatel, zasloužil se o úpravu pravopisu)
11. Kdo byl JAN AMOS KOMENSKÝ?
(humanista, pedagog, filosof, jazykovědec, historik a politik)
12. Kdo byl SÁMO?
(první český)
13. Kdo je KAREL KINCL?
(český publicista a novinář působící v USA)
14. Kdo je MARTIN DOKTOR?
(český olympionik, kanoista)
15. Kdo byl TERRY FOX?
(významný americký invalidní sportovec, zakladatel "Běhu Terryho Foxe"))
16. Kdo byl NEIL ARMSTRONG?
(první člověk, který stanul /spolu s Edwinem Aldrinem/ na Měsíci, Apollo 11)
17. Kdo byl RUDOLF II. ?
(český král, který si liboval ve vědě a umění)
18. Kdo je KAROL WOJTYLA?
(Jan Pavel II., současný papež)
19. Kdo byl JEAN MARIAS?
(francouzský herec, ztvárnil např. postavu FANTOMASE)
20. Kdo byl PROKOP DIVIŠ?
(vynálezce a konstruktér bleskosvodu a vodního čerpadla) KDO BYL KDO II.
01. Kdo to byl Ašóka?
(Indický král)
02. Kdo to byl Johan Sebastian Bach?
(Německý skladatel a klavírista)
03. Kdo to byl Tycho de Brahe?
(Dánský astronom)
04. Kdo to byl Darwin?
(Anglický přírodovědec)
05. Jaké národnosti byl Coulomb?
(Francouzský fyzik)
06. Kdo to byl Alfred Nobel?
(Švédský chemik)
07. Kdo to byl Fryderyk Chopin?
(Polský skladatel a klavírista)
08. Kdo to byl Thomas Alva Edison?
(Americký vynálezce a podnikatel)
09. Kdo to byl Mark Twain?
(Americký spisovatel)
10. Jaké národnosti byl Budha?
(Ind)
11. Kdo to byl EZOP?
(Legendární řecký bajkař)
12. Kdo to byl Miguel de CERVANTES y Saaverda?
(Španělský renesanční spisovatel - Don Quijote)
13. Kdo to byl Pierre CURIE?
(Francouzský fyzik a chemik, radioaktivita)
14. Jaké národnosti byl Charles Spencer CHAPLIN ?
(Angličan, žijící v USA)
15. Kdo to byl Rudolf DIESEL?
(Německý inženýr, vynálezce vznětového motoru)
16. Co objevil nebo vynalezl Alexander FLEMING?
(Penicilín, anglický mikrobiolog)
17. Jaké národnosti byl Jean de La FONTAINE?
(Francouz)
18. Kdo to byl Jack LONDON?
(Americký spisovatel - Bílý Tesák)
19. Jaké národnosti byl Martin LUTHER?
(Němec)
20. Kdo vynalezl žárovku?
(Thomas Alva EDISON, 1847-1915) Z VESMÍRU A KOSMONAUTIKY
01. První člověk ve vesmíru.
(Jurij Alexejevič Gagarin, 12.4.1961)
02. Která je největší planeta Sluneční soustavy.
(Jupiter, 11,2 x Země)
03. Která je nejmenší planeta Sluneční soustavy.
(Pluto, 0,22 x Země)
04. Vzdálenost Země - Slunce.
(150.000.000 km)
05. Jaký je poloměr Země?
(6.378 km)
06. Kolik planet má Sluneční soustava?
(9)
07. Jak dlouho trvá pozemský den?
(23 hodin, 56 minut, 4 sekundy)
08. Jak dlouho trvá Měsíci otočení kolem své osy?
(27 dní, 8 hodin, 43 minut)
09. Co je to Ursa Maior?
(Velká medvědice, Velký vůz)
10. Na které planetě je den delší než rok?
(Venuše, den 243 pozemských, rok 225 pozemských dnů)
11. Která je nejjasnější hvězda noční oblohy?
(Sírius)
12. Podle které hvězdy se nejčastěji orientujeme?
(Polárka)
13. Jak se jmenuje česky souhvězdí Ursa Maior?
(Velká Medvědice, Velký Vůz)
14. Která je naše nejbližší hvězda?
(Slunce)
15. Jak se nazývají odborně KUŘÁTKA?
(Plejády)
16. Jak se nazývá souhvězdí, které na nebi vidíme jako dvojité W?
(Kasiopeja)
17. Ve kterém souhvězdí se nachází POLÁRKA?
(Malý vůz)
18. Které souhvězdí je nejnápadnější na Zimní obloze?
(Orion)
19. Jak vypadá naše Galaxie?
(Plochý disk se spirálovitými rameny)
20. Co je to vlastně Mléčná dráha?
(Plochý disk naší Galaxie) ČESKÁ MĚSTA
01. Největší české město a počet obyvatel.
(Praha, 1.300.000 obyvatel)
02. Kolik obyvatel má BRNO ?
(400.000)
03. Které je nejzápadnější české město?
(Aš)
04. Ve kterém regionu (kraji) leží město PÍSEK ?
(Jihočeský)
05. Kolik okresních měst najdete na Jižní Moravě?
(14)
06. Které okresní město označuje SPZ ZL ?
(Zlín)
07. Leží Jihlava v Západočeském regionu?
(Ne, v Jihomoravském)
08. Na kterých řekách leží Mělník?
(Na soutoku Labe a Vltavy)
09. Na kterém místě v počtu obyvatel je OLOMOUC ?
(Na 10.)
10. Na kolikáté rovnoběžce leží PRAHA ?
(na 50.)
11. Které dvě řeky protékají Brnem?
(Svratka a Svitava)
12. Na které řece leží Znojmo?
(Dyje)
13. Které dva symboly jsou spojeny s Brnem?
(Kolo a Drak)
14. Kterou zeleninou se proslavilo město Znojmo?
(Okurky)
15. Ve kterém městě najdete České SAFARI?
(Dvůr Králové nad Labem)
16. Které české město se proslavilo výrobou piva?
(Plzeň)
17. Ve kterém českém městě se vyrábějí automobily značky ŠKODA?
(Mladá Boleslav)
18. Ve kterém českém městě se vyrábějí automobily značky TATRA?
(Kopřivnice)
19. Ve kterém českém městě se vyrábí bižuterie?
(Jablonec nad Nisou)
20. Které město proslavily postavičky Rumcajs, Manka a Cipísek?
(Jičín) HLAVNÍ MĚSTA STÁTŮ SVĚTA
01. Kterému státu vévodí město BRUSEL?
(Belgie)
02. Kterému státu vévodí město SOFIE?
(Bulharsko)
03. Kterému státu vévodí město KODAŇ?
(Dánsko)
04. Kterému státu vévodí město PEKING?
(Čína)
05. Kterému státu vévodí město KÁHIRA?
(Egypt)
06. Kterému státu vévodí město PAŘÍŽ?
(Francie)
07. Kterému státu vévodí město HELSINKY?
(Finsko)
08. Kterému státu vévodí město ATHÉNY?
(Řecko)
09. Kterému státu vévodí město OTTAWA?
(Kanada)
10. Kterému státu vévodí město JERUZALÉM?
(Izrael)
11. Jaké je hlavní město SLOVENSKA?
(Bratislava)
12. Jaké je hlavní město RUSKA?
(Moskva)
13. Jaké je hlavní město POLSKA?
(Varšava)
14. Jaké je hlavní město AUSTRÁLIE?
(Canberra)
15. Jaké je hlavní město VELKÉ BRITÁNIE?
(Londýn)
16. Jaké je hlavní město ARGENTINY?
(Buenos Aires)
17. Jaké je hlavní město ÍRÁKU?
(Bagdád)
18. Jaké je hlavní město JIŽNÍ KOREJE?
(Soul)
19. Jaké je hlavní město JAPONSKA?
(Tokio)
20. Jaké je hlavní město KUBY?
(Havana)


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cimbál

(tereza, 30. 10. 2009 14:06)

kolik má cimbál strun já si mislím má 14.A to je vše.Ahoj

SASA

(killer, 20. 10. 2009 13:03)

STE VŠICHNI DEMENTI A JSTE UŽ TEĎ MRTVÍ HORŠÍ BLOG JSEM NEVIDĚL TAK ČUS A NASRAT

aaa

(adelka kopecka, 13. 10. 2009 11:18)

nech me byt nebo uvidis

mimon

(adelka kopecka, 13. 10. 2009 11:16)

ja jsem mimon

ooooo

(kikina, 13. 10. 2009 11:16)

ja pachnu plotoze jsem vdycky jenom v blate!!!!!!

hhmmm

(adela, 13. 10. 2009 11:15)

napis pico

cvokhause

(kristyna maslikova, 13. 10. 2009 11:15)

jsem male telatko bu bu bu

smradoch

(adla, 13. 10. 2009 11:13)

ja smrdim fuj fuj fuj

cvikov

(adelka kopecka, 13. 10. 2009 11:08)

jsem prasatko,chro chro

ooooo

(rikki, 15. 9. 2009 17:38)

místo vitejte taam mas vitete a hnusnej blog fuuuuj

ooooo

(rikki, 15. 9. 2009 17:37)

místo vitejte taam mas vitete a hnusnej blog fuuuuj

Hokejbal

(Fazzy, 24. 1. 2009 21:22)

Čau lidi scháním tým v Domažlicích který by jsi chtěl zahrát hokej na betoně.Prosím ozvětese.

Něco tady chybí

(Nikola, 12. 5. 2008 16:46)

Než jsem tohle otevřela tak tam byla otázka 16:Které české město se proslavilo výrobou piva? (Plzeň) a tady to nemohu najít. jinak to je dobrý!!!!!!!!!!!!!

jo dobrý

(aneta, 11. 11. 2007 18:10)

jaj tak to ti muselo dát fůru času ne ale dobrý máš tu zajímavý věci

Nejhorší blog

(Dan 379564, 7. 11. 2007 19:57)

tenhle blog je ten nejhorší kterej jsemkdy navštívil.Ten kdo je navrhoval musel belj snad uplnej idiot

Ahoj vi.

(adam, 5. 11. 2007 17:23)

Ahojky to jsou fakt moc moc moc dobrý stránky lepsi jsem nevidel protoze jsem na internetu poprvé.Já jsem pořád na mejch písničkách.Moje sastra je na internatu furt.

nevim

(Andílek, 30. 8. 2007 18:36)

ahojky maš super blog-hlavně ty zajímavosti jsou super,ale chtělo by to ještě něco přidat...